Enerji Kimlik Belgesi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmeliktir. Buna göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Daha basit bir ifade ile buzdolapları, çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki ya da klimalardaki enerji performans sınıflandırmaları artık binalar için de geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A’dan G’ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda bu sınıflandırmayı gösteren belgeye denir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olabilir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar için belgede asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi gibi parametrelere bağlıdır. Buna göre A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

EKB Nasıl Alınır?

Düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmalıdır. SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar için geçerlidir. Ek olarak bünyesinde bu vasıflara haiz mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara belgeyi vermeye Yetkili Kuruluş sayılır.

Baran Mimarlık olarak sizlere Enerji Kimlik Belgesi gerektiren işlerde yardımcı oluyoruz.

Enerji Kimlik Belgesi