Metraj, gerçekleştiriliyor veya planlanan bir işin, kullanılıyor olan ya da kullanılacak malzemenin miktarını belirlemek için yapılmaktadır. Ölçümler, hesaplar ve işlemlerden oluşur. Metraj Keşif bahsedilen bu miktar kavramı; uzunluk, alan, hacim, ağırlık gibi ölçü birimlerini, adet, paket, kutu, palet, kamyon, tır, vb. ölçeklerdeki tanımlamaları ya da daha farklı ölçüm/gruplama yöntemlerini içerebilir. Dolayısıyla metraj işleminin net bir birimi olmayıp, yapılacak hesapta sayılacak/hesaplanacak şey esastır.

“Proje içerisinde bulunan ve cinsleri farklı olan tüm imalatların ayrı ayrı miktarlarının hesaplanmasına metraj denir.”

Metraj hesabı, yapılacak iş/kullanılacak malzeme miktarının hesaplanması için gereklidir. Ve yapılabileceği gibi yapılmış/kullanılmış miktarın tespiti için de yapılabilir. Kısaca bir iş ya da malzemenin muhasebesi işlemi metraj olarak adlandırılır.

Bunların sonucunda da bu işin maliyeti hazırlanır.

Baran Mimarlık olarak Metraj Keşif ve Maliyet Hazırlama konularınız yanınızdayız.

Metraj Keşif ve Maliyet Hazırlama