Yapının kesit, plan, bağlantı detayları; malzemesi, yerleşim planları, içyapısı hakkında mimari ve teknik olarak bilgi veren binanın dış cephesi ve yapının diğer binalarla uyumu hakkında estetik kaygı güden projelere Mimari Proje denir.

Mimari Projeler yapı ruhsatı için gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır. Mimari projeler söz konusu yapının mimarları tarafından hazırlanır. Mimarlar projeye başlanmadan önce arsa yapısı, yol güzergâhı, elektrik–su şebekesi gibi bir çok konuyu inceler. Bu çalışmaya  “İlk İnceleme” adı verilecektir.

Mimarlığın en önemli üç temel ilkesi sağlamlık, işlevsellik ve estetiktir.

Mimari Proje Aşamaları Nelerdir?

İşverenin talepleri ve yapının konumlandırılacağı arsa ile ilgili detaylı bilgi sahibi olunur. Peşinden kesit ve görünüş çizimleri yapılmalıdır. Bu çizimler yapılırken çevresel faktörler göz ardı edilmeyecektir. Çevrenin genel estetiği ve mimari özellikleri dikkate alınır.

Projeler salt olarak teknik ve sayısal veriler şeklinde ele alınmamalıdır. Projeler oluşturulurken ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda hesaba katılmalıdır. Kamusal ve endüstriyel alanlarda ve konut bölgelerinde denge sağlanmış olur. Oluşturulan denge sayesinde ortaya çıkabilecek sorunlar öngörülebilir hale gelir ve olası sorunlara hızla çözüm üretmekte.

Anlattığımız bu süreç statik projeyi yapan ve proje yönetimini üstlenen mühendisler ile ortak bir şekilde yürütülmekte.

Eskiz ve tasarım aşamasından sonra, perspektif ve teknik çizimler yapılmaktadır ve Eskiz çizimleriyle geliştirilen projenin onaylanmasının ardından Avan Projesinin hazırlanması gerekmektedir.

Avan Projesi, yukarıda belirttiğimiz tasarım fikirlerinin belirli ölçeklerle kağıda dökülerek iş verene sunulmasıdır. Avan projenin onaylanmasının ardından sıra “Kesin Proje” kısmına gelir. Ve Kesin Proje ölçeklerinde yapının boyutuna göre farklılık görülmesine rağmen genellikle çizimlerde 1/50 veya 1/100.

Mimari projeye paralel olarak mekanik – statik – tesisat projeleri hazırlanır. Bu projeler yapının boyutlarına göre 1/50 veya 1/100 ölçeği ile çizilmekte. Son aşamada inşaatta kullanılması gereken malzemelerin bağlantı detayları hazırlanır ve şantiye süreci başlar.

Baran Mimarlık olarak mimari proje gerektiren işlerinizde her zaman yanınızdayız.

Mimari Proje