Performans Analizi yapının geometrisine göre modellenip hesaplanır. Yapının yapıldığı yılı, minimum donatısı veya mevcut donatısı göz önüne alınır. Kolonların yüzde 10, Kirişlerin yüzde 5 pas payı kenara hesaplanmaz. Kalanlarında yüzde 20 laboratuvarda cihazlarla hesaplanır. Cihaz ile donatı gerçekleşme sayısı hesaplanır. Böylece donatı gerçekleşme sayısı tespit edilmemiş elemanlar içinde kullanılır. Malzeme özelliklerinin belirlenmesi ise yapının her katında 2 tane kolon ve perdelerden karot alınarak yapılır.

Neticede yapının betonarme projesi var ise kontrol edilmesi önemlidir. Çok fazla ayrıntı var ise en düşük seviyeye göre belirlenir. Her donatı çeliği için çekme deneyleri yapılır. Çekme deneyleri sonuçları fark çok ise en az 3 numune daha yapılır. En düşük değer ele alınır.

İskan aşamasında yapının ruhsata göre uygunluğunun tesbiti ilgili belediye tarafından yapılmakta. Ekb, sgk borcu yoktur yazısı gerekir. İskan kullanım başvurusu belediye personelleri üyeleriyle oluşturulacak komisyonu ile ayrıca denetlenir. İskan  kullanım izni uygunluğu yapılırken statik projeye göre yapılmayan yapı ile ilgili performans analizi istenmektedir. Donatı deneyleri ve karot sonuçlarının istenenden farklı olma durumu vardır. Bu durumda da statiğin kurtarıp kurtarmadığını görmek için performans analizi yapılmaktadır. İlgili belediyelerin ve kurumların isteklerine görede farklı boyutlarda analiz yapılmaktadır.

Kapsamlı statik projelerin yapılması ve piyasada gözetleme ve güvenilirlilik olarak hazırlanan performans analizlerinde inşaat mühendisleri odası ayrıca üniversite onayı da istenebilmektedir.

Yapı konut olarak planlaması tamamlanmış, ruhsatı ve iskanı alınmış yapılarda ayrıca performans analizi yapılır. İşyeri ruhsatlarında ve kullanımı değiştirlecek yapılarda bunlar zorunludur. Yeni hareketli yüklere göre alınan yüklemeler de kurtarması durumunda performans analizinde belirtilerek durumu ilgili kuruma bildirilecektir.

Deprem Performans Analizi Neden Yapılır ?

Yetkili kuruluş olarak hazırlamış olduğumuz performans analizlerinde mevcut yapının depreme dayanıklılığını ve sağlamlılığını da ölçülmüş olmaktadır. Deprem testi, deprem raporu, bina sağlamlılık raporu, bina dayanıklılık raporu hatta performans analizi hemen hemen aynı işlemlerdir farklılıkları kullanılan yöntemler ve içerikleri farklılık göstermektedir. Bize ulaşarak daha fazla bilgi almak için iletişim kısmındaki numaralardan birini arayarak ilgili inşaat mühendisi arkadaşımız yardımcı olmakta ve işlemlerin yürütülmesinde size yardımcı olmaktadır.

Böylece analiz sonuncunda yapının sonuncunun kötü çıkması durumunda yapı yeniden imar durumu yönetmeliğine göre inşa edilecektir yada güçlendirme ruhsatı alarak mevcut yapıyı güçlendirme yapması gerekecektir.

Baran Mimarlık olarak Performans Analizi ve Güçlendirme konularında sizlerin yanındayız.