Restorasyon ve Tadilat Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden, asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır.

Bu işlem esnasında, yapıya ya da tarihi esere herhangi bir değişiklik katacak bir yorumda bulunulmamalı. Bu restorasyon ruhuna aykırı olmakta. Eserin kendi nesnel ve özel koşulları incelenmelidir. Buna benzer dönem eserlerinin de ışığında eserin aslını yeniden ortaya çıkaracak şekilde yapılmalıdır. Restorasyon yapılmadan önce derin bir inceleme ve belgeleme aşamasına gerek vardır. Ancak bundan sonra restorasyonun tamir aşaması ve son olarak koruma aşaması gerçekleştirilmektedir.

Tarihi eser ve dokuları olduğu gibi korumalıyız ve sonraki nesillere aktarmalıyız.

Restorasyon konusunda uzman ve genelde mimarlık,  müzecilik ve restorasyon bölümlerinden mezun kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

Restorasyon ve Tadilat Nasıl Yapılmakta? 

Her şeyden önce gerekli izinler ve belgeler olmadan restorasyon yapılamaz. Restorasyona konu olan yapılar öncelikle kendisinin ve döneminin eski belgeleri toplanarak incelenmekte. Mevcut durumu röleve ile tespit edilir ve yapının hasar durumuna göre yapılacaklar listelenmekte. Eski eserler kurumu ile bağlantılı olarak tüm belgeler değerlendirilir, belge ve proje ile kesinleştirilmekte. Alınan izin çerçevesinde yetkili bir restütatör  eşliğinde restorasyona başlanır.

Restorasyonun her aşamasında Eski eserler kurumunun demetini esastır. Her aşamanın onayı sonrasında bir sonraki aşamaya geçilmektedir. İşlemler sırasında hatalı bir ekleme veya imalat yapılmışsa temizleme tekniği ile tüm fazlalıklar kaldırılmaktadır.

Baran Mimarlık olarak Restorasyon ve Tadilat işlerinizde yanınızdayız.

Restorasyon ve Tadilat