Yapının betonarme yığma yanı sıra çelik olma durumuna göre binanın taşıyıcı sistemlerinin özellikle nasıl yapılacağını göstermektedir. Bodrum kat dahil olmak üzere tüm kat ve çatı planları kesitleri ve detaylarını içerir. Bunlarla birlikte tüm planlama ve hesap işlemlerine Statik Proje denir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de paylaştığı bilgilere göre;

Üzerinde inşaat yapılması planlanan zeminin yeraltı dinamik esneklik direnişleri yer alır. Yer dayanımı, taşıma gücü gibi yer altı suyu varlığı, yer altı yapısı veya deprem bölgelenmesi önemlidir. Yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyutları önemlidir. Bu tarz verileri ve zeminin fiziki özelliklerini gösteren çalışmaları jeofizik mühendisleri yürütür.

Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya mekaniği ve laboratuvar deneylerini etraflıca kapsar. Zemin-yapı etkileşiminin analizinde fiziki ve mekanik özellikleri jeoloji mühendislerince,

Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplarının yapılması. Bu gibi çalışmaların inşaat ve jeoloji mühendislerince yönetilmesi istenmektedir. Bu çalışmalar çoğunlukla mühendisler tarafından yürütülür ek olarak kalite standartlarındadır. Üstelik Bakanlıkça belirlenen Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslara Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatına uygun olması gerekmektedir. arselin bulunduğu bölge üzerine yapılacak yapı için birden fazla mühendislik disiplini çalışmak zorunda olabilir. Bu mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce hazırlanıp birlikte imzalanan belgeye Statik Proje adı verilmiştir.

Statik Proje Nasıl Hazırlanır?

Statik Proje kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Halihazırda Mimari proje ile uyumlu olabilmesi için proje ölçeklerinin yapı boyutlarına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca kat planlarının da detaylı şekilde mimari proje kapsamında ele alınması gerekir. Apartman boşlukları, asansör kalınlıkları gibi hususların da Statik Projede yer alması beklenmekte.

Statik Projeler için 1/50 ölçeğinin kullanılması ve kalıp planı üzerindeki poz numaraları, kotlarının belirtilmesi gereklidir. Dahası merpen detayları 1/20 ölçeği ile ayrı planda gösterilmelidir. Tesisat boşlukları ve baca delikleri, paftaların cinsleri ve inşaat sırasında uyulması zorunlu olan kuralların tamamı da Statik Proje kapsamında yazılmalıdır.

Baran Mimarlık olarak statik proje gerektiren işlerinizde yanınızdayız.